Wereldgodsdiensten
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Bij de islam is heel duidelijk omschreven wat je moet doen om een goede gelovige te zijn. Als moslim moet je leven volgens de Vijf Zuilen.

  • De eerste is de Sjahada of geloofsbelijdenis.
  • De tweede is de Salat of het gebed.
  • De derde is de Zakat of liefdadigheid.
  • De vierde is de Sawm oftewel het vasten en
  • de vijfde is de Hadj, de bedevaart naar Mekka.

Dat laatste moet je één keer in je leven gedaan hebben. In Mekka staat de Kaäba, een heilige plaats. Daar lopen ieder jaar, in de tweede week van de maand Dhul-Hijjah, de pelgrims zeven maal omheen.

Bron

https://schooltv.nl/video/de-vijf-zuilen-moslims-moeten-zich-aan-vijf-belangrijke-leefregels-houden/

 

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)