Wereldgodsdiensten
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

Romeinen

 

De Romeinen hebben Griekenland veroverd en de Griekse goden overgenomen. Ze gaven de Griekse goden een Romeinse naam. Zo werd Zeus (de oppergod) Jupiter.

 

Christen werd niet geaccepteerd

In de Romeinse tijd (keizer Augustus) ontstond het christendom. De keizer vond zichzelf een soort god die aanbeden moest worden. Dat wilden de christenen niet. Daarom werden ze vervolgd.

 

Christendom als staatsgodsdienst

Keizer Constatijn accepeerde in 313 na Christus het christendom. Het werd de enige staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

 

Wie was Jezus?

Jezus van Nazareth zou de door God beloofde Messias zijn. Een ander woord voor Messias is Christus, vandaar de naam Jezus Christus en het christendom.

Hij zou een menselijke en een goddelijke kant hebben. Binnen bet christendom wordt Jezus als zoon van God gezien. Jezus kwam op aarde om mensen te leren hoe ze op een goede manier met elkaar om moesten gaan. Hij vertelde verhalen (gelijkenissen) en maakte zieke mensen beter.

 

Doodstraf aan het kruis

Hij werd door de Romeinen (Pontius Pilatus) veroordeeld tot de doodstraf aan het kruis. Zijn ideeën zijn echter niet verdwenen. De apostelen verspreidden zijn woord.

 

Lees meer

 

Meer over het ontstaan (Samsam)

(Advertentie)

Na de apostelen gingen meer mensen andere volkeren bekeren. 

De Engelse monnik Willibrord probeerde de Friezen te bekeren. Dat lukte hem niet.

 

Lees meer over Willibrord (Canon)

 

Karel de Grote was koning van het rijk der Franken. Hij besloot dat iedereen christen moest worden. Hij streed ook tegen de islam.

 

Lees meer over Karel de Grote (Canon)

Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

Ontstaan van de Orthodoxe kerk (1054)

 

Na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk onstond er verschil tussen het oosten (Byzantium) en het westen (Rome). De bisschop van Rome wilde graag alle macht hebben. De bisschop van Constantinopel ging daar niet mee akkoord. Er ontstond een scheuring. De Orthodoxe kerk onstond. Zij voeren de kerkdienst uit zoals de eerste christenen.

 

Kruistochten

 

De moslims veroverden in 638 de heilige stad Jeruzalem. Hier had Jezus geleefd en was dus belangrijk.

In 1095 riep paus Urbanus II  gelovigen op om de moslims te verdrijven uit het Palestina (Israel). Zo ontstonden de kruistochten.

(Advertentie)

Erasmus was een ‘humanist’. In het humanisme staat de mens in het middelpunt. Humanisten vinden dat je goed moet nadenken over hoe je met mensen, de wereld en jezelf omgaat. Je moet dit altijd met zorg en aandacht doen. De humanisten van nu geloven niet in God. Dat was in de tijd van Erasmus wel zo. Ze vonden dat het christendom eigenlijk ook vooral om mensen ging.

 

Erasmus schreef een nieuwe Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament. Hij had kritiek op de kerk, net zoals Maarten Luther. Maarten Luther heeft de bijbel in het Duits vertaald.

Uiteindelijk ontstond er een nieuwe beweging: de protestanten. De paus van Rome is niet hun 'baas'.

 

Canon: Erasmus

 

Karel de V dwong de mensen tot één geloof: het katholieke geloof. Andere gelovigen werd hard aangepakt.

 

Canon: Karel V

 

De mensen werden kwaad vanwege deze harde aanpak en de rijkdom en macht van de kerk. Die kwaadheid kwam tot uiting in de beeldenstorm.

 

Canon: Beeldenstorm

(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

Voor christenen is de Bijbel het belangrijkste boek dat er is. In de Bijbel staat ‘het woord van God’, de waarheid zoals God die aan de mensen vertelde.

 

In 1637 verscheen de ‘Statenbijbel’, die driehonderd jaar lang de belangrijkste bijbel in de protestantse kerken is gebleven.

 

Canon: Statenbijbel

 

In zijn boek Theologisch-politieke verhandeling legde Spinoza voor het eerst de Bijbel op een andere manier uit. Vrijer, minder strak de regels volgend.

 

Canon: Spinoza

In deze eeuw had de adel en de geestelijkheid veel macht. De burgers waren daar niet mee eens. De mensen wilden een scheiding tussen Kerk en Staat.

 

De kerken en priesters moesten zich houden aan strenge regels.

De meerderheid van de mensen was nog Rooms-Katholiek. Napoleon Bonaparte was de baas en probeerde de meerderheid 'te vriend' te houden door de strenge regels ongedaan te maken.Daarvoor ging hij samenwerken met de paus.

 

Even later liet hij zichzelf kronen tot keizer in de Nôtre Dame in het bijzijn van de paus.

 

De kerk kreeg uiteindelijk minder macht.

 

In 1929 ontstond Varicaanstad door een ruzie tussen de pausen en Italië. Het is het kleinste onafhankelijke land ter wereld.

In Vaticaanstad woont de paus.

Paus Pius XII werd verweten dat hij te weinig had gedaan voor de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Momenteel zijn er nog drie grote stromingen binnen het christendom:

1. Oosters Orthodox

2. Rooms-Katholiek

3. Protestanten