Wereldgodsdiensten
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

570

De profeet Mohammed wordt geboren in Mekka.

 

610

De eerste regels van de Koran worden van Mohammed geopenbaard.

 

622

Mohammed vlucht van Mekka naar Medina. Dit is het begin van de islamitsiche jaartelling.

 

632

De dood van Mohammed

 

De opvolgers van een profeet noemen we kaliefen.

 

Na de dood van Mohammed nam zijn vriend Aboe Bakr het over.

 

Ontstaan van twee groepen: de soennieten en de sjiieten.

 

Soennieten

-90% van de islamieten

-Soenna betekent 'traditie' (Arabisch)

-Vonden dat Mohammed ook door een ander dan een afstammeling mocht worden opgevolgd.

- Trouw aan de  sunna (Het Pad) van Mohammed.

 

Sjiiten

-10% van de islamieten

-Betekenis: volgeling van Ali

-Vonden dat Mohammed alleen door een afstammeling mocht worden opgevolgd.

-Trouw aan de shia (partij) van Ali (schoonzoon van de profeet)

 

(Advertentie)

Tussen 1100 en 1400 gingen christenen naar Israël om de moslims te verjagen. De christenen vonden dat zij de baas moesten zijn over het land van hun God en Jezus.

 

Clip kruistochten

Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
Kruistochten: verovering van Jeruzalem
(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

Islamitische handelaren bezoeken Indonesië en nemen het geloof mee. Tegen het eind van de 16e eeuw (1500-1600) waren Java en Sumatra islamitisch.

 

Al snel kwamen de Europeanen (o.a. de Nederlanders). In dit tijdperk werd ook de VOC opgericht. De Nederlandse missionarissen namen het katholieke en protestantse geloof mee.

(Advertentie)

Rond 1850 komen er mensen die anders kijken naar de islam. Deze mensen proberen de misverstanden tussen christenen en moslims op lossen door me elkaar te praten en te luisteren.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel mensen uit Nederlands-Indië naar Nederland. Zij namen ook hun geloof mee.

Rond 1960 kwamen er steeds meer nieuwe mensen naar Nederland. Immigranten, noemen we zulke mensen. Ze kwamen uit landen als Indonesië, Joegoslavië, Turkije en Marokko om hier te werken en te wonen. De regering wilde dat ook graag. Er was veel werk en er waren te weinig mensen. Eerst kwamen de mannen (als gastarbeider), later kwamen hun gezinnen ook.
Behalve dat kwamen er ook vluchtelingen naar Nederland die in ons land mochten blijven, uit Afrika bijvoorbeeld.

 

De Nederlandse bevolking veranderde dus snel. In 1955 werd in Den Haag de eerste moskee in Nederland opgericht. Je ziet ze nu in iedere stad. Je herkent ze aan hun minaret, een soort torentje. Net als binnen het christendom, heb je ook binnen de islam verschillende richtingen, die allemaal een beetje van elkaar verschillen.

 

Bron: www.entoen.nu